Pocetna »

Kako postati član Travel Klub-a?

Kako postati član Travel Klub-a?

 

Svi oni koji želete da se priključite Travel Klub-u i promociji putovanja kroz obrazovanje, upoznavanje i razumevanje sveta, prijavom  na putovanje i rezervacijom putem sajta www.travelklub.rs, kao i online prihvatanjem prava i obaveze iz Statuta Organizacije Stari grad - Travel Klub, automatski postaju članovi udruženja BEZ OBAVEZE PLAĆANJA ČLANARINE !

.        


Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

                                      

Član Udruženja  može biti svako punoletno fizičko lice ili pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja, način ostvarivanja tih ciljeva, Statut Udruženja .
Pravno lice kao člana Udruženja  predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u udruženje za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom, a ako je u pitanju maloletnik sa navršenih 14 godina života izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.

Udruženje vodi evidenciju svojih članova.
Udruženje vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i neće ustupati prikupljene podatke trećim licima.

                                               *****

Član može istupiti iz članstva usmenim obaveštenjem Udruženju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta, narušavanja ugleda Udruženja. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor

 

U okviru Organizacije Stari grad se sprovode i druge aktivnosti: 

 

DEČIJI I OMLADINSKI KLUB  
Osnovan sa ciljem pravilnog razvoja i obrazovanja dece i mladih  putem organizacije različitih edukativnih i sportskih programa , kulturne razmene i  organizovanih đačkih i studentskih putovanja. U Klubu se mladi podstiču iz oblasti volonterstva, samoinicijativa i unapređenja lokalne zajednice.              

                                                 *****

Deca i omladina (studenti)  su oslobođeni plaćanja godišnje članarine .

                                                                                

  

 

   

KLUB 50+ 
Više o aktivnostima pogledati na sajtu :    www.starigrad50plus.org 

Rad Kluba 50+  podrazumeva sprovodjene koncepta aktivnog života posle pedesete godine. Ideja je da građani iskoriste svoja znanja, veštine, iskustvo i aktivno učestvuju u društvenom životu. Živimo u vremenu popularizacije mladosti, zabave i atraktivnosti kao izvora sreće pri čemu se na starenje više nego ikada gleda kao na nešto ružno, jadno, nešto što bi trebalo izbeći po svaku cenu. Zanemaruje se iskustvo koje dolazi jedino sa godinama i zanemaruju se sposobnosti koje zreliji ljudi imaju, a mlađi nemaju. Isključivanje i potiskivanje tih ljudi iz raznovrsnih aktivnosti svakodnevnog života, lišava zajednicu ogromnih kulturnih, socijalnih, profesionalnih i stručnih resursa kojima raspolažu građani zrelog doba.

Organizovanim dešavanjima u klubu omogućuje se gradjanima da naprave životnu promenu, da  izadju iz  svoja " četiri zida”, da se druže, stvaraju, razmenjuju ideje, otkriju i osnaže svoje kreativne potencijale. 

U Klub 50+  se organizuju:

  • EDUKATIVNI PROGRAMI (nastava stranih jezika) 
  • MOTIVACIONI TRENINZI
  • RADIONICE  
  • OBUKE (kompjuteri, ples, slikanje, crtanje, modeliranje..)
  • SPORTSKE AKTIVNOSTI            

                  **********                                     
Visina godišnje članarine u okviru Kluba 50+  iznosi : 1000 din za penzionere i nezaposlene
                                                                                            1500 din za zaposlene

 

    

 

  

JOB KLUB
U klubu  članovi  dobijaju  vredne informacije i prave strategiju u procesu traženja posla. Job Klub predstavlja intenzivniju pripremu za aktivno traženje posla, podizanje samopouzdanja , motivisanje lica i grupnu podršku od strane drugih učesnika Job Kluba  za traženje posla koji se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji.
Nezaposleni u Job klubu usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada, posvećenosti poslu i lojalnosti.

Posebna pažnja se posvećuje onima kod kojih je rizik od dugoročne nezaposlenosti znatno izraženiji, prvenstveno zbog godina, kao što su tehnološki viškovi i prolongirano nezaposleni.
Aktivnosti u Job klubu imaju za cilj da članove nauče i osposobe da se što reprezentativnije predstave  na tržištu rada i da navedu poslodavca ( propratnim pismom, preporukama, diplomom, dokazima o dodatnom obrazovanju i stečenim novim veštinama), da ih pozovu na razgovor.    

U okviru Job Kluba se organizuju:

1. OBUKE I RADIONICE 
2. TRIBINE I PREDAVANJA                                                                               
3. INFORMISANJE I UMREŽAVANJE
4. PSIHOLOŠKA PODRŠKA I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA 

 

Visina članarine u okviru JOB KLUBA odredjuje se Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.