Dogadjaji

Pocetna »

Želiš da budeš naš SARADNIK ?

Želiš da budeš naš  SARADNIK ?

Želiš da budeš naš SARADNIK ?

Podrška prodajnim aktivnostima

Agenciji subagentu dostupan je digitalni materijal za sva aktuelna putovanja, uz posebne mogućnosti kreiranja personalizovanih postera/banera itd.Ukoliko još uvek niste potpisali ugovor o posredovanju, preuzmite blanko ugovor, odštampajte dva primerka, popunite overite pečatom i potpisom i pošaljite nam poštom zajedno sa podacima za identifikaciju. U roku od nekoliko dana dobićete overen punovažan ugovor, kao i nalepnicu „ovlašćeni subagent“ .