NJUJORK 2023 - U PRIPREMI !

CENA: / / SPECIJALNA PONUDA: /

UPIT / REZERVACIJA

Njujork je država u državi. Njegov duh retko se sreće bilo gde drugde na planeti i prožima sve različitosti. Države na severoistoku i jugoistoku nude obilje lokacija za one koji žele da saznaju nešto više o istoriji SAD-a. Nova Engleska ima bogatu istoriju i prelepe pejzaže, dok obala srednjeg Atlantika sadrži metropole poput Bostona, Njujorka, Filadelfije i Vašingtona. Oni su najstariji gradovi u Americi. Boston predstavlja univerzitetski centar, dok je Filadelfija bila prestonica Sjedinjenih Američkih država. Danas su to lepi i mirni gradovi, idealni za život. Na drugoj strani Nujork, predstavlja savremeni megapolis, gde se život veoma ubrzano odvija i zasluženo nosi epitet najpoželjnijeg grada za svakog putnika. Njujork je država u državi. Njegov duh retko se sreće bilo gde drugde na planeti i prožima sve različitosti.

Boravak u Njujorku je sasvim poseban od bilo kog drugog iskustva u Americi. Susret sa njegovim stanovnicima pruža vam osećaj da ste deo ovog velikog megapolisa. Sa svetski poznatim muzejima, najboljim muzi č kim I pozorišnim doga đ anjima, raznovrsnim restoranima, buticima svetske mode I razli č itim mogu ć nostima za zabavu, jedan je od najpose ć enijih gradova Sjedinjenih Ameri č kih Država. Njegova č uvena Statua slobode pred stavlja simbol slobode za milione ljudi celog sveta koji su u Njujorku našli utočište. Nalazi se na ušću  reke Hadson, na zapadnom kraju Long Ajlenda, u blizini Atlantskog okeana. Nosi epitet „Velika jabuka”. Poznat je i kao grad koji nikada ne spava i kkoji predstavlja pravi kulturni gigant.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (8. maj 2017.) BEOGRAD – NJUJORK. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 04.30 sati. Let za Njujork (JU 500) u 07.15 sati. Sletanje na aerodrom „John F. Kennedy” u Njujorku u 12.00 .Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno poslepodne. Noćenje.

2. dan (9. maj 2017.) NJUJORK. Polazak na turu obilaska grada u trajanju od 5 sati, koji se prvobitno zvao Novi Amsterdam, a 1664. godine Englezi su mu dali ime Njujork (Novi Jork) u čast vojvode od Jorka. Njujork je bio engleska kolonija, dok nije stekao nezavisnost, 4. jula 1776. Njujork je jedan od najvećih gradova sveta, i sedište je velikih muzeja, galerija, međunarodnih korporacija i berzi. Grad je i sedište svih međunarodnih ambasada pri Ujedinjenim nacijama, čije se sedište takođe nalazi u Njujorku. Njujork je najgušće naseljeni među većim gradovima u SAD. Blizu 800 jezika je u upotrebi, što ga svrstava na prvo mesto među gradovima sveta po jezičkoj raznovrsnosti. Prema procenama iz 2012. godine na širem gradskom području živi približno 19,8 miliona stanovnika. Današnji simboli Njujorka su: Vol strit (za zaštitu kolonije izgrađen je na južnom rubu obrambeni zid koji je kasnije porušen, ali je ostavio trag u imenu ulice koja danas prolazi tim mestom – Wall Street), Kip slobode (poklon Francuske, podignut je 1886), Bruklinski most (koji spada u najveće i najduže mostove sveta i spaja Menhetn i Bruklin), Empajer stejt bilding, Krajsler zgrada itd. Tu je bio i Svetski trgovinski centar, koji je srušen 11. septembra 2001. u terorističkom napadu. Poznata mesta su i Peta avenija, Tajms skver, Central park, Metropoliten muzej i Brodvej (bulevar koji se proteže od juga do severa Menhetna, a u čijem centralnom delu – „Midtown” se nalaze mnoga pozorišta). Slobodno poslepodne. Noćenje.

3. dan (10. maj 2017.) NJUJORK. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta: „Manhattan Krstarenje ”: Krstarenje oko Menhetna u trajanju od 2,5-3h u opuštenoj atmosferi ali nezaboravnog doživljja otkrivanje Njujorka. Upoznaćete obalni deo celog Menhetna, tri reke, sedam glavnih mostova, i preko 25 svetski poznatih odredišta. Menhetn se često označava kao ekonomski i kulturni centar Sjedinjenih država. Ostrvo i gradska oblast Njujorka, okružen je rekama Hadson i Ist. Noćenje.

4. dan (11. maj 2017.) NJUJORK. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta: „Statua Slobode i ostrvo Elis”. Odlazak metroom do Bateri Parka, ukrcavanje na trajekt, obilazak ostrva Ellis gde se nalazi Nacionalni muzej migracije, odlazak do ostrva gde se nalazi Statua slobode - spomenik poznat i pod nazivom „Sloboda osvetljava svet“ . Vremenom je kip postao simbol Amerike. Povratak trajektom do Bateri Parka. Poslepodne slobodno: preporučujemo odlazak jednog od simbola grada – Empire State Building-a. Noćenje.

5. dan (12. maj 2017.) NJUJORK. Slobodno vreme ili celodnevni fakultativni izlet: „Washington DC”. Jutarnji polazak autobusom. Dolazak u Vašington , glavni grad USA. Obilazak: Bela Kuća, Kapitol, Linkon memorialni centar, memorialni centart posvećen Vietnamskom ratu, Spomenik Vašingtonu, Memorijal Tomasa Džefersona,..... Vašington, Distrikt Kolambija (engl. Washington, D.C.) je glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Dobio je ime po Džordžu Vašingtonu, vrhovnom zapovedniku američke vojske u Američkoj revoluciji i prvom predsedniku SAD.U Vašingtonu su sedišta sve tri grane američke savezne vlade (izvršne, zakonodavne i sudske), kao i sedišta većine saveznih službi. Vašington je i sedište Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Organizacije američkih država, kao i mnogih drugih međunarodnih i nacionalnih ustanova.. slobodno vreme. Povratak za Njujork. Noćenje.

6. dan (13. maj 2017.) NJUJORK – BEOGRAD. Slobodno vreme. Sobe treba napustiti do 10 sati. Transfer u zakazano vreme do aerodrom. Let za Beograd (JU 501) u 19.30 sati ( obrok u avionu).

7. dan (14. maj 2017.) BEOGRAD. Sletanje na aerodrom u Beogradu u 10.20 sati. 

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:

 • prevoz avionom na relaciji Beograd–Njujork-Beograd
 •  transfer aerodrom – hotel - aerodrom
 •  smeštaj u hotelu sa 2* po lokalnoj kategorizaciji u stogom centru Menhetna, na bazi noćenja,
 • razgledanje grada prema programu u trajanju od 5h,
 • usluge vodiča na putu i tokom boravka,
 • troškovi organizovanja putovanja.


U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:

 • avionske takse ( oko 290 € ) u Beogradu i Njujorku (koje su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji),
 • gradska komunalna i boravišna taksa u Njujorku (12 usd po osobi i danu),
 • napojnice (oko 10 €),
 • fakultativni programi i izleti,
 • troškovi pribavljanja turističke vize (oko160 €) koju putnici sami pribavljaju uz asistenciju agencije,
 • medjunarodno zdrastveno osiguranjepremauslovima Triglav osiguranja
 • svi ostali troškovi koji nisu navedeni u ceni putovanja.


USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA
Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu Banke Intesa, na dan uplate.
Gotovinsko placanje: Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja.
Platnim kreditnim karticama:  
Čekovima gradjana: - 30 % od ukupne cene putovanja uplacuje se prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju - 20 % od ukupne cene putovanja uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje - 50 % od ukupne cene putovanja, putnici mogu uplatiti u 6 jednakih mesecnih rata, deponovanjem licnih cekova gradajana, a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje, sa datumima dospeca svakog narednog meseca.

SMEŠTAJ:
 
Smeštaj je obezbeđen u hotelu „Hotel Pennsylvania”, 401 7th Ave, New York, NY 10001, www.hotelpenn.com Hotel sa 2*, koji se nalazi na idealnoj lokacija u strogom centra Menhetna u neposrednoj blizini Madison Square Garden. Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije. Na blagovremeni upit postoji mogućnost rezervacije hotela vece kategorije i na drugoj lokaciji uz odgovarajuću doplatu.

FAKULTATIVNI IZLETI :
- „Manhattan Krstarenje ”. Cena - 40 evra. (U cenu je uključeno: karte za krstarenje i usluge vodiča).
- „Statua Slobode i ostrvo Elis”. Cena - 40 evra. (U cenu je uključeno: karte za metro u jednom pravcu do Bateri Parka, karte za krstarenje, obilazak ostrva Elis i ostrva na kome se nalazi Statua Slobode kao i usluge vodiča).
- „Wasington DC”. Cena - 165 € (U cenu je uključeno: precoz autobusom na relaciji hotel – Wašington DC – hotel, razgledanje grada i usluge vodiča).
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi mogli da se izvedu uz korigovanje cene). 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE:
- Putnicima koji poseduju crvene, biometrijske pasoše Republike Srbije potrebna je viza za Sjedinjene Američke Države. Pogledati instrukcije na sajtu ambasade : http://serbian.serbia.usembassy.gov/sr/how-to-apply2.html
- Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
- Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u agenciji.
- Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja

OPŠTE NAPOMENE :
- Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u kuju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
- U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0086/2016 od 25.01.2016.godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300050889 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.
- Subagent u prodaji aranžmana Bike& travel doo TRAVEL KLUB 50, licenca OTP 117/2016, uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Agencija smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Cenovnik : 23. januar 2017.