Dvorci grofa Lazara Dunđerskog, Ergela Karađorđevo, jezero Tikvara, Muzej piva Čelarevo - Termini na upit za zatvorene grupe (firme, sindikate...) / jednodnevi izlet autobusom (350km)

CENA: na upit / SPECIJALNA PONUDA: 0

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

Dvorci i letnjikovci Vojvodine nastajali su tokom XVII,XIX i početkom XX veka, pa su i graditeljski stilovi ovih objekata različiti i pripadaju prelaznom periodu od baroka do klasicizma.Bogatstvo graditeljskog, istorijskog, kulturnog, ekonomskog i turističkog nasleđa, zasnovano je na raznovrsnosti kulturnih dobara, u čemu dvorci i letnjikovci Vojvodine, kao i njihovi parkovi imaju posebno mesto.Dvorac Kulpin jedan od najčuvenijih među 80 kaštela, letnjikovaca i tvrđava u Vojvodini, u kome je snimana serija "Sva ta ravnica", od 1993. godine je Poljoprivredni muzej.

Egrela Karađorđevo


 

Jezero Tikvara


 

Dvorac Dunđerski u Čelarevu
 Muzej piva Čelarevo

 

PROGRAM PUTOVANJA :                               1 dan / izlet/ autobusom 350km 
                                                                                                                                 DNEVNA VOŽNJA


 

 

Sastanak putnika u 7h u centru Beograda. Polazak u 7.30h iz Beograda i 8.30h iz Novog Sada.  Vožnja do Kulpina i obilazak dvorca Dunđerskih kojeg je od porodice Stratimirović otkupio veleposednik Lazar Dunđerski. Jedan od najčuvenijih među 80 kaštela, letnjikovca i tvrđava u Vojvodini, u kome je snimana serija "Sva ta ravnica", a koji je od 1993. godine Poljoprivredni muzej. Jedinstvena ustanova tog tipa u regionu, okružen je parkom površine četiri hektara, koji je takođe spomenik prirode.
Put se nastavlja ka ergeli Karađorđevo, osnovane davne 1885 god. U poctku su se ovde odgajali konji nonijus rase, dok se danas  pored njih odgajaju lipicaneri I engleski punokrvni konji. Ovde možete po želi uživati u jahanju, vožnju fijakerom kroz prelepu prirodu Specijalnog rezervata I obići mutej konjarstva gde se nalaze pehari koja su osvojila grla u prethodnih nekoliko decenija, fotografije posete britanskoj kraljici Elizabeti, maticne knjige grla…idr. .  U sastavu ergele se nalazi I hipodrom na kome se tradicionalno održavaju konjićke trke . 

Potom odlazimo do jezera Tikvara, jedno od lepših kupališta u Vojvodini, blizu centra Bačke Palanke. Jezero Tikvara razdvaja ovaj gradić od Dunava. Jednom rečnom prevlakom je odvojena od Dunava, a od gradskog jezgra Tikvaru razdvaja močvarno tlo. Sa kopnom je spojena pešačkim mostićem. U letnjem period moguće je kupanje. U blizini su i termalni izvori, što vodi u ovom jezeru daje posebnu temperaturu.
Odlazak u Čelarevo, gde ćemo prvo obići dvorac Dunđerski  koji je gradio Nikola Beserdi  od 1834-1837. Kupio ga je grof Lazar Dunđerski , veleposednik iz Sombora.  Nedaleko od dvorca podigao je i pivaru i  zasadio hmeljarnike. U dvorac su dolazili Laza Kostic I Paja Jovanovic. Laza Kostic je bio kum deci Laze Dunđerskog. U poznim godinama zaljubio se u Lenku Dunđerski koja je vec 1895 godine umrla u Beču. Iz te neostvarene ljubavi ostala je pesma Santa Maria della Salute.
Sledi obilazak jedinog muzeja piva na Balkanu, smešten u autentičnoj zgradi s kraja XV veka koja je služila kao silos za potrebe pivare Laze Dunđerskog. Istoriju pivare videćete kroz stare slike i pisma osnivača . videcete I koji su to brendovi kojima pivopija pridaju danas najveću pažnju a moći ćete i da degustirate piva koje pivara proizvodi. Na kraju ćete imati i priliku da kupite pivo po vrlo povoljnim cenama. Nakon obilaska, polazak za Novi Sad i Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim satima.

Kraj programa .

VAŽNA NAPOMENA U VEZI POSETE LOKALITETIMA:
 • U Kulpinu je moguća poseta samo Poljoprivrednog muzeja i Dvorca Dunđerskog  spolja zbog radova. Očekuje se otvaranje unutrašnjeg dvorca dela u toku prolecno-letnjeg perioda 2021
 • Dvorac Dunđerskog u Čelarevu se obilazi samo spolja, budući da je vec godinama unazad zatvoren za posetioce
 • Poseta Muzeju piva u Čelarevu uz degustaciju  je moguća samo ako situacija sa Covid 19 bude  sasavim stabilizovana.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Program  je autorski program Travel Kluba. Svako neovlašćeno kopiranje sadržaja, organizovanje putovanja pod istim ili slicnim nazivom  kao i organizovanje putovanja koja su po sadržini ista ili slična putovanju predstavljaju povredu intelektualne svojine i podležu odgovarajućim zakonskim sankcijama.

SPECIJALNA PONUDA  VAŽI  ZA UPLATE DO 9 DANA PRED POLAZAK !
NAKON TOGA PREOSTALA MESTA SE POPUNJAVAJU PO REDOVNOJ CENI .

 

CENA IZLETA UKLJUČUJE: 
-
prevoz luksuznim mini busom ili turističkim autobusom na navedenoj  relaciji (AC, CD-DVD oprema)
-obilaske prema programu
-degustaciju piva u Čelarevu
-usluge predstavnika agencije ( turistički pratilac, vodič)
-troškove organizacacije i vođenje puta
CENA IZLETA NE UKLJUČUJE-PRIJAVA U TRAVEL KLUBU- CENE SU PODLOŽNE PROMENI !

- Ulaznica Kulpin-poljoprivredni muzej 200 din
-ulaznica Ergela Karađorđevo  150 rsd
- voznja fijakerom 150 din
-organizovani ručak u restoranu Karađorđevo  800rsd,
-troškovi koji nisu navedeni u programu

POPUSTI I DOPLATE:
Deca do 5-12 godina – plaćaju 1000 rsd od cene izleta- imaju sedište u autobusu
Deca do 5 godina – gratis, imaju sedište u autobusu

 

USLOVI OTKAZIVANJA:

 • Do 30 dana pred put moguć otkaz uz povraćaj novca ili promena termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz VALIDNU MEDICINSKU DOKUMENATACIJU ili UZ ZAMENU PUTNIKA, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:
 • 29-15 dana – Travel Klub zadržava 30% od cene izleta.
 • Od 14 – 3 dana –Travel Klub zadržava 80% od cene izleta.
 • Manje od tri dana pred put-Travel Klub zadržava 100% od cene izleta.


NAČIN PLAČANJA : prilikom rezervacije u celosti u gotovini ili na račun Travel Kluba.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Program  je autorski program Travel Kluba. Svako neovlašćeno kopiranje sadržaja, organizovanje putovanja pod istim ili slicnim nazivom  kao i organizovanje putovanja koja su po sadržini ista ili slična putovanju predstavljaju povredu intelektualne svojine i podležu odgovarajućim zakonskim sankcijama.

 

OPŠTE NAPOMENE

 • Organizator izleta  je Travel Klub
 • Organizator  zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator  nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom  i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, 
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom , kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu , nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     
 • Za pomoć na skijaškoj stazi, ili u bilo kojoj situaciji vezanoj za kretanje, boravak i opasnosti u planini, obratite se spasiocima Gorske službe spasavanja Srbije: +381 62 464646

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ZA REALIZACIJU  IZLET CE BITI OTKAZAN ILI POMEREN

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE PRAVILNIK I OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  TRAVEL KLUBA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TRAVEL KLUB