PULJA , IZMEDJU DVA MORA -LETO 2024 - USKORO!

CENA: / / SPECIJALNA PONUDA: /

UPIT / REZERVACIJA

Pulja - između dva mora, balkon na Mediteranu, neobična i slikovita zemlja trulija. Arhaični južnoitalijanski gradovi - riznice kao “božićna čarapa”, nižu se kako se jadranskom obalom spuštate niz potpeticu Italije. Tipična scenografija iz starih italijanskih filmova iz najboljih vremena, sve odiše toplinom, Italija u nostalgičnom, retro stilu. Pridružite se našoj putopisnoj reportaži o ljudima, kulturnoj baštini, poeziji, muzici, hedonizmu, lepotama južne Italije. Italija vas uvek iznenadi!

BARI

Bari se nalazi u jugoistočnom delu Italije, na takozvanoj štikli ili peti Apeninskog polustrva, na obali Jadranskog mora. Zbog povoljne pozicije u blizini Otrantskih vrata i luke, ovaj grad je oduvek bio strateški važan, pogotovo za brodove i trajekte koji plove ka istoku, odnosno ka Balkanu. Po veličini je deveti grad u Italiji, ima nešto više od 300.000 stanovnika i nalazi se u pokrajini Pulja. Bari je živahan mediteranski grad sa burnom istorijom, što se odmah može videti po arhitekturi grada, kao i temperamentu njegovih stanovnika. Stari deo grada je najveća atrakcija i najvažniji deo Barija. Karakterišu ga visoke zidine koje su grad štitile od vetrova, uske kaldrmisane ulice i bele zgrade sa specifičnim balkonima od gvožđa. Neke od glavnih gradskih atrakcija su crkva Svetog Nikole (ita. Bazilika di San Nicola) - velika svetinja izgrađena 1087. godine kako bi se u njoj čuvale mošti Svetog Nikole, Katedrala Svetog Sabinija (ita. Cattedrale di San Sabino) - romanska crkva iz 13. veka sa podzemnom kriptom u kojoj se nalaze drevne relikvije, Dvorac Bari (ita. Castello svevo di Bari) iz 12. veka sa kojeg se pruža veličanstven pogled na grad, Trg Mercantile (ita. Piazza Mercantile), pozorište Petruceli (ita. Teatro Petruzzelli) - četvrto po veličini pozorište u Italiji...

MATERA

Matera se nalazi u regiji Bazilikata, između Pulje i Kalabrije, na 65 km od grada Barija. Smeštena na 400 m nadmorske visine, iznad doline potoka Gravine, Matera je dugo vremena bila skrivena od očiju javnosti, posećivana samo od strane slučajnih prolaznika. Međutim, otkako je proglašena za evropsku prestonicu kulture 2019. godiine, Matera sve više privlači milione turista otkrivajući uzbudljivu istoriju ovog mesta. Zahvaljujući posebnom vidu drevnog graditeljstva, stari deo Matere je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenog kulturnog dobra.

ALTAMURA

Altamura predstavlja istorijsko jezgro u srcu regije Pulja na jugoistoku Italije. Nalazi se na 45 km od grada Barija i značajno je arheološko nalazište poznato po ostacima praistorijskih ljudi - takozvani "Čovek iz Altamure". Altamura se nalazi u brdskom području okružena južnim Apeninima i najpoznatija je po tradicionalnoj proizvodnji hleba i maslinovog ulja. Srce Altamure jeste katedrala Santa Maria Assunta koja predstavlja sjajan primer puljske romanike, dragulj retke lepote. Altamura podstiče turizam cele godine, pa tako među bitnim događajima jeste praznik Gospe Bunkamino prve nedelje avgusta kada se Gospin kip nosi ulicama grada uz veliko slavlje, kao i srednjovekovni praznik Federicus u spomen posete Fridriha II Altamuri.

ALBEROBELO

Alberobelo je živopisan gradić na jugoistoku Italije koji svojim izgledom izaziva zainteresovanost radoznalih turista. Gradić je od 1996. godine pod zaštitom UNESCO-a zbog takozvanih trulo kućica koje su specifične po svom izgledu, građene od krečnjaka sa konusnim krovovima. U mnogim kućicama se nalaze barovi gde možete probati lokalna vina, koja možete kupiti u lokalnim prodavnicama, zajedno sa testeninom i biskvitima. U okruženju se mogu naći panoramske terase koje omogućavaju fantastičan pogled na ovo patuljasto selo. U samom centru grada se nalazi crkva Svetog Antonija iz 20. veka.

LEĆE

Leće je glavni grad istoimene pokrajine u regiji Pulja na jugoistoku Italije. Zbog značajnih baroknih spomenika, Leće se naziva "Firencom juga", a područje u kome se ovaj grad nalazi nosi naziv Salento. Prema legendi, grad je osnovan u vreme Trojanskog rata od strane plemena Mesapi, da bi ga Rimljani osvojili u 3. veku p.n.e. Danas Leće može da se pohvali vrednim spomenicima kulture kao što su Crkva Svetog Krsta, Crkva Svetog Nikole, Duomo...koje su u baroknom stilu, kao i rimskim amfiteatrom iz 2. veka.

OSTUNI

Ostuni je grad koji nije toliko popularan među strancima, ali je upravo to ono što ga čini posebnim. Ovaj grad nudi doživljaj prave Italije. Poznat je kao blještavo beli grad zahvaljujući viševekovnoj tradiciji bojenja zidova krečom što nije bio slučaj u ostatku Italije. Blizina mora, ukus dobrog vina i belina drevnih građevina je ono što će vas naterati da uživate.

POLINJANO A MARE

Polinjano a Mare se nalazi na jugu Italije, na obali Jadranskog mora. Grad je poznat po turizmu, agrokulturi i ribolovu. Istorija grada seže u praistoriju, mnogi narodi su uticali na razvoj ovog šarmantnog grada poput starih Rimljana, Vizantijaca i Normana. Obale na kojima se nalazi Polinjano a Mare sadrže morske pećine, dok se sam grad može pohvaliti bogatom arhitekturom poput Crkve Svete Marije Asunte, Opatije Čistilišta, Crkve Kozme i Damjana, kao i trgom Vitorio Emanuel koji predstavlja srce starog grada. Ono što ovaj grad čini posebnim jesu brojne plaže i uvale na obalama Jadrana.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz putovanja je 5 dana pre puta.
ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 10 putnika. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja organizatora. Organizator putovanja Organizacija Stari grad - TRAVEL KLUB, Pjarona de Mondezira 36, Beograd, matični broj 28127952, Licenca broj: OTP A-34/2023.
 

COVID-19: Budući da se mere vezane za COVID-19 menjaju svakodnevno, putnik je dužan da se pre putovanja sam informiše o uslovima ulaska u zemlju u koju putuje. Sve ažurirane informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, na sledećem linku: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje.
TRAVEL KLUB NIJE ODGOVORAN ZA EVENTUALNE PROMENE MERA I USLOVA ULASKA U ZEMLJU PRE ILI U TOKU PUTOVANJA!

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Program pod nazivom "Pulja, najbolje čuvana tajna južne Italije" je autorski program Travel Kluba. Svako neovlašćeno kopiranje sadržaja, organizovanje putovanja pod istim ili sličnim nazivom, kao i organizovanje putovanja koja su po sadržini ista ili slična putovanju predstavljaju povredu intelektualne svojine i podležu odgovarajućim zakonskim sankcijama.


OPŠTE NAPOMENE:
-Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje.
-Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje. -Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
-Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost
-Obavezno je da se putnik pre putovanja informise o uslovima ulaska u zemlju koju putuje, nacinu viziranja ,  ukoliko je viza ili bilo koji drugi dokument /uslov neophodan za ulaz u zemlju odrednicu.
-Program je rađen na bazi od minumum 10 putnika za avio putovanja . U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 7 dana pre datuma polaska za daleka putovanja . 
-Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija. Avio karte se obicno kupuju nekoliko meseci unapred i ukoliko putnik nakon prijave i uplate otkaze putovanje, duzan je da plati troskove avio karte u skladu sa uslovima avio kompanije.
-Gore pomenuta obaveza je istaknuta u zakonu kod člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje karte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova (ova napomena važi samo za avio-aranžmane)
-Travel Klub ne odgovara za kasnjenje prtljaga ili eventualno njegov gubitak , vec iskljucivo avio komanija.
-Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i Travel Klub  ne može da utiče na okolnosti koje su van njegovog dometa. Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
-Travel Klub ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije. Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane Travel Kluba podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
-Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
.-Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise..
-Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
-Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
-Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba  na putovanju, u suprotnom predstavnik aTravel Kluba ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
  -Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
-Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i zalbe vezani za kradje i nepredvidjene okolnosti.
-Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznacenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni nacin u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, bice tretirani kao da su odustali od putovanja.
 -Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno licna i stvar je licne odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
-Uz ovaj progran primenjuju se pored opštih napomena Organizacije Stari grad  i posebne napomene iskazane u programu putovanja.