PEŠTERSKO POLJE - Osvajanje vrha Trojana 1420m - pešačka tura - Terminin na upit za zatvorene grupe (firme, sindikate...) / jednodnevni izlet (600 km + pešačka tura 12km)

CENA: na upit / SPECIJALNA PONUDA: 0

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

Specijalni rezervat prirode Peštersko polje

Zamislite da se nađete na jednoj od najvećih visoravni u čitavoj Evropi, i to na visini od 1.150 metara, gde je pedesetih godina 20. veka bilo izmereno čak – minus 39 stepeni!

Baš na ovoj visoravni, na 3.118 hektara, prostire se Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje“. Ovaj jedinstveni kompleks staništa nastao je usled naročitih prirodnih uslova i bogat je raznolikošću flore i faune. Ali, ne samo time!

Ako ste ljubitelj narodnih predanja, zanimljive tradicije i dugih šetnji, ovo je pravo mesto za vas. Ne samo da ćete se popeti na najviši vrh, razgovarati sa pravim pešterskim stočarima, da ćete čuti priču o Svetom Đorđu i aždaji, možda zaplesati u kolu na vašaru 2. avgusta, videti vrste ptica i orhideja kojima nigde drugde ne možete da se divite izbliza – već ćete uživati i u pogledu na nepregledne brežuljke koji kao da su sišli sa nekog slikarskog platna.

Peštersko jezero i reka Boroštica

Na samom početku rezervata u mestu Karajukića Bunari (gde se nakon dolaska pravi kratka pauza) gde je izmerena najniža temperatura se nalazi Peštersko jezero koje je prava oaza za boravak ptica pa samim tim pruža pravi užitak posetiocima. Na jezero se nadovezuje reka Boroštica koja je bogata ne samom ribom već se u njoj nalazi deset vrsta slatkovodnih školjki na koje rekreativno organizujemo lov .

Uzvišenje Trojan

 Nakon razgledanja jezera krećemo preko Tuzinja I Krnje jele do Trojana. Odakle god da pogledate u okviru Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“, videćete i impozantan vrh koji krasi ovaj pejzaž. Radi se o uzvišenju Trojan (1.430 mnv) i koja nosi ovakvo ime zbog jednog odbogatih trojanskih vođa.

Do vrha na Trojanu počinje pešačka tura a onda, dok se divite oblacima koji kao da padaju sa neba na okolne brežuljke i kao da su vam na dohvat ruke, ispričaćemo vam priču o Trojanu.

Tokom svoje geološke prošlosti Pešterska visoravan je bila veliko jezero, od čega je danas ostalo tek jerezce. Ipak, oni koji se ovde zadese u maju, ranom zorom, biće svedoci mešavine raznoraznih cvrkuta jata ptica, koje razbuđuju okolni usnuli pejzaž. Negde u isto vreme u godini, obode jezera krase i zaštićene vrste orhideja.

 

Izvor Đurđevica

 Pešačka tura sa Trojana se nastavlja do jedinog izvora jedinog Pešteru, koji nikada ne presušuje i nikada se ne zaledi (iako temperatura ume da bude i minus 30), jeste Đurđevica. Oko njega se okupljaju meštani okolnih sela, a smatra se da je voda lekovita i dobra za mušku potenciju.

Na kamenu oko izvora mogu da se vide utisnute ljudske stope, kao i otisci konjskih kopita. Pitate se otkud oni tu? E, ovde se naša priča zahuktava!

Seljani su morali da žrtvuju jednu devojku godišnje troglavoj aždaji, a kada je red došao na vojvodinu lepu ćerku pojavio se Sveti Đorđe. Šta se dalje desilo, saznaćete kad dođete do izvora Đurđevica.

 

PROGRAM PUTOVANJA:                                          SRBIJA 

                                                                      JEDNODNEVNI SKI IZLET AUTOBUSOM (600 km) +pešačka tura 12km

 

Sastanak putnika u centru Beograda u 5h. Polazak iz Beograda u 5.30h. Vožnja preko Čačka, Ivanjice i Sjenice. Dolazak u specijalni rezervat prirode “Peštersko polje” koji predstavlja zaštićeno prirodno dobro. Na samom početku rezervata u mestu Karajukića Bunari (gde se nakon dolaska pravi kratka pauza) gde je izmerena najniža temperatura u Srbiji od-39 C se nalazi Peštersko jezero koje je prava oaza za boravak ptica pa samim tim pruža pravi užitak posetiocima. Na jezero se nadovezuje reka Boroštica koja je bogata ne samom ribom već se u njoj nalazi deset vrsta slatkovodnih školjki. Nakon razgledanja jezera krećemo preko Tuzinja i Krnje jele do Trojana 1.430 mnv. Do vrha na Trojanu počinje pešačka tura a onda, dok se divite oblacima koji kao da padaju sa neba na okolne brežuljke i kao da su vam na dohvat ruke, ispričaćemo vam i priču o Trojanu. Pešačka tura se nastavlja do jedinog izvora na Pešteru, koji nikada ne presušuje i nikada se ne zaledi tj. do izvora Đurđevica. Nakon toga, kratak predah i fakultativni ručak. Povratak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

Korisne informacije: Potrebne su: udobne patike, slojevita odeća, minimum dve flaše vode, rezervna garderoba, kabanica u slučaju kiše. Pešačka staza je ukupne dužive 12 km u oba pravca bez nekih velikih uspona . Kraj programa
SPECIJALNA PONUDA  VAŽI  ZA UPLATE DO 9 DANA PRED POLAZAK !
NAKON TOGA PREOSTALA MESTA SE POPUNJAVAJU PO REDOVNOJ CENI .

 

CENA IZLETA UKLJUČUJE: 
-
prevoz luksuznim mini busom ili turističkim autobusom na navedenoj  relaciji (AC, CD-DVD oprema)

-usluge predstavnika Travel Kluba  ( turistički pratilac, vodič)
-usluge lokalnog vodiča-rendzera na pešakoj turi
-troškove organizacacije i vođenje puta

CENA IZLETA NE UKLJUČUJE-PRIJAVA U TRAVEL KLUBU !

-organizovani ručak -800 din
-troškove koji nisu navedeni u programu

USLOVI OTKAZIVANJA:

 • Do 30 dana pred put moguć otkaz uz povraćaj novca ili promena termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz VALIDNU MEDICINSKU DOKUMENATACIJU ili UZ ZAMENU PUTNIKA, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:
 • 29-15 dana – Travel Klub zadržava 30% od cene izleta.
 • Od 14 – 3 dana –Travel Klub zadržava 80% od cene izleta.
 • Manje od tri dana pred put-Travel Klub zadržava 100% od cene izleta.
  NAČIN PLAČANJA : prilikom rezervacije u celosti u gotovini ili na račun Travel Kluba.

OPŠTE NAPOMENE

 • Organizator izleta /putovanja je Travel Klub
 • Organizator  zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator  nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom  i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, 
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom , kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu , nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     
 • Za pomoć na skijaškoj stazi, ili u bilo kojoj situaciji vezanoj za kretanje, boravak i opasnosti u planini, obratite se spasiocima Gorske službe spasavanja Srbije: +381 62 464646

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ZA REALIZACIJU  IZLET CE BITI OTKAZAN ILI POMEREN

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE PRAVILNIK I OPŠTI USLI PUTOVANJA  TRAVEL KLUBA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TRAVEL KLUB