Đavolja varoš - čudo prirode (Ravanica - Lazarev grad) - Termini na upit za zatvorene grupe (firme, sindikate...) / jednodnevni izlet autobusom (630km)

CENA: na upit / SPECIJALNA PONUDA: 0

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

Manastir Ravanica se nalazi u podnožju Kučajskih planina, pored sela Senje kod Ćuprije. Manastir Ravanica je poslednja i najveća zadužbina kneza Lazara koji je poginuo u tragičnoj Kosovskoj bici koja se odigrala na Vidovdan 28. juna 1389. godine između srpske i otomanske vojske. Manastir Ravanica – zadužbina Svetog Kneza Lazara je planirana kao njegov mauzolej. Crkva manastira Ravanice je posvećena Vaznesenju Gospodnjem i ograđena je čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula. Ravanica je sagrađena između 1375. i 1381. godine, dok su u kasnijim godinama dodati ostali delovi (konak, trpezarija, bolnica, zaštitni zid), a freske su oslikane nekoliko godina pred Kosovsku bitku.

Spomenik prirode „Đavolja Varoš“ čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Ova dva prirodna fenomena posmatrana zajedno „Đavolju Varoš“ čine pravim svetskim čudom prirode. Atraktivnost dva neviđena čuda prirode dopunjuju okolni prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo, skoro mistično, a u širem okruženju živopisno i pitomo, kao i ostaci naselja, stare crkve, groblja i nekoliko zanimljivih rudarskih jama. Lokalitet „Đavolja Varoš“ je stavljen pod zaštitu države još 1959. godine, a 1995. godine je Uredbom Vlade Republike Srbije proglašen za prirodno dobro od izuzetnog značaja i stavljen u prvu kategoriju zaštite - SPOMENIK PRIRODE. 

Arheološki park Lazarev grad predstavlja arheološki lokalitet, ostatak srednjovekovnog grada, koji je podigao knez Lazar 1371. godine kao svoju prestonicu i vojno utvrđenje. U parku se nalaze autentični ostaci Donžon kule, crkva Lazarica iz 14. veka, ostaci kneževog dvora, spomenik knezu Lazaru i Narodni muzej.

PROGRAM PUTOVANJA:                                          SRBIJA 

                                                                                JEDNODNEVNI IZLET AUTOBUSOM (630 km) 

Polazak iz Beograda u 6h. Vožnja autoputem prema Ćupriji, sa usputnim stajanjem po potrebi. Na 10 km istočno od Ćuprije, na putu za Despotovac preko Senjskih rudnika, nalazi se manastir Ravanica koji predstavlja najimpozantiju građevinu moravske škole. Po završenom obilasku manastira nastavak puta ka Kuršumliji i krajnjem odredištu Đavoljoj Varoši koje se nalazi 27 km jugoistočno od Kuršumlije, na planini Radan. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom koja posmatrana zajedno Đavolju Varoš čine pravim svetskim čudom prirode. Obilazak u pratnji lokalnog vodiča u trajanju od 2h. Fakultativni ručak i odmor u prirodnom ambijentu etno krčme "Dva Ambara". Po povratku za Beograd obićićemo Lazarev grad, ostatak srednjovekovnog grada u Kruševcu koji je podigao knez Lazar kao svoju prestonicu i vojno utvrđenje 1371. godine. Dolazak u Beograd u večernjim satima.
Kraj programa.

 

SPECIJALNA PONUDA  VAŽI ZA UPLATE DO 9 DANA PRED POLAZAK !!!
NAKON TOGA PREOSTALA MESTA SE POPUNJAVAJU PO REDOVNOJ CENI.

 

CENA IZLETA UKLJUČUJE:
- prevoz luksuznim mini busom ili turističkim autobusom na navedenoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
- usluge predstavnika agencije (turistički pratilac, vodič)
- troškove organizacije i vođenje puta


CENA IZLETA NE UKLJUČUJE - PRIJAVA U TRAVEL KLUBU - CENE SU PODLOŽNE PROMENI  
- ulaznica za Đavolju Varoš 350 rsd
- organizovani ručak 800 rsd
- troškovi koji nisu navedeni u programu

 

POPUSTI I DOPLATE:
Deca od 5-12 godina – plaćaju 1800 rsd od cene izleta - imaju sedište u autobusu
Deca do 5 godina – gratis, imaju sedište u autobusu

 

USLOVI OTKAZIVANJA:

 • Do 30 dana pred put moguć otkaz uz povraćaj novca ili promenu termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz VALIDNU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU ili UZ ZAMENU PUTNIKA, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:
 • Od 29-15 dana – Travel Klub zadržava 30% od cene izleta
 • Od 14-3 dana – Travel Klub zadržava 80% od cene izleta
 • Manje od tri dana pred put - Travel Klub zadržava 100% od cene izleta

 

NAČIN PLAĆANJA: prilikom rezervacije u celosti u gotovini ili na račun Travel Kluba.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Organizator izleta je Travel Klub.
 • Organizator zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd.). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka plaćanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta.
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     
 • Za pomoć na skijaškoj stazi, ili u bilo kojoj situaciji vezanoj za kretanje, boravak i opasnosti u planini, obratite se spasiocima Gorske službe spasavanja Srbije: +381 62 464646
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA ZA REALIZACIJU, IZLET ĆE BITI OTKAZAN ILI POMEREN

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE PRAVILNIK I OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TRAVEL KLUBA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TRAVEL KLUB