STARA PLANINA LETO 2021 -Hotel Ana lux Spa 4* ( Mogućnost korišćenja VAUČERA i plaćanja na RATE-MALE GRUPE) - 24-29 avgust 2021/ 6 dana /5 POLUPANSIONA+PREVOZ +IZLETI+VODIČ

CENA: 34 650 din / SPECIJALNA PONUDA: /

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

6 dana / 5 noći na bazi polupansiona (mogućnost korišćenja vaučera)

AKTIVNOSTI: Pirot (Tvrđava „Momčilov grad“, Muzej Ponišavlja, …), Crkva Svetih Petra i Pavla, Manastir Temska, Rosomački lonci, Farma Eva, Jelovičko vrelo, Vodopadi Bigar, Tupavica i Bukovački Do, Babin zub, vožnja gondolom, Zavojsko jezero, HE Vučje

PROGRAM PUTOVANJA:                                                                         6 dana/5 nocenja-POLUPANSION  /
                                                                                                             AUTOBUSOM DNEVNA VOŽNJA
:

1. dan BEOGRAD – PIROT Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima. Vožnja autoputem prema Nišu. Dolazak u Pirot. Smeštaj u hotel. Krećemo u pešački obilazak gradskih znamenitosti poput „Momčilovog grada“, srednjevekovnog utvrđenja iz 14.og veka, Muzeja Ponišavlja, Pazarske crkve, Zgrade Gimnazije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost korišćenja spa centra u hotelu. Večera. Noćenje.
2. dan CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA – ROSOMAČKI LONCI – JELOVIČKO VRELO
Doručak. Nakon doručka vozimo se do sela Rsovci,gde posećujemo crkvu Svetih Petra i Pavla. u selu Rsovci koja potiče iz XIII veka, a čuvena je po jedinstvenoj fresci „Ćelavi Isus“. Lagana šetnja do crkve u steni i nazad ukupne dužine oko 1.5 km. Nastavljamo prema selu Slavinja. Šetnja do kanjona Rosomačke reke, dužine 1,2 km u pravcu,obilazak Rosomačkih lonaca,  neobičnog kanjona slojevitih ivica, u kome se nalazi više proširenja sa virovima, koja podsećaju na kotlove ili lonce. Potom odlazimo do farme Eva, najveće staroplaninske farme ovaca, degustacija lokalnih proizvoda boravak uz degustaciju lokalnih proizvoda. Nastavak puta ka Jelovičkom vrelu. karstnom sifonskom izvoru i najizdašnijem izvoru na Staroj planini Slobodno vreme za idividualne aktivnosti. Nakon obilaska povratak u hotel. Mogućnost korišćenja spa centra u hotelu. Večera. Noćenje. 3. dan VODOPAD BIGAR – BABIN ZUB – PANORAMSKO RAZGLEDANJE GONDOLOM Doručak. Polazak na izlet ka vrhu Babin zub. Usputno posećujemo vodopad Bigar. Nastavak putovanja. Po dolasku pravimo kratku pauzu, nakon čega sledi vožnja gondolom. Od gornje stanice gondole krećemo u šetnju do samog vrha Babin zub. koji dostiže visinu od 1758 metara.Nakon kraćeg zadržavanja spuštamo se do restorana Plaža, odakle se pruža pogled na vrh Midžor. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Mogućnost korišćenja spa centra u hotelu. Večera . Noćenje
4. dan VODOPAD TUPAVICA Doručak. Polazimo ka selu Dojkinci,odakle krećemo u pešačku turu, dužine 5 km u pravcu, do vodopada Tupavica (opciono).koji se nalazi se u centralnom delu Stare planine, na nadmorskoj visini od 1050 metara. Sa padom od 25 metara, smatra se za jednu od najvećih atrakcija na Staroj planini Obilazak vodopada, povratak istim putem. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Mogućnost korišćenja spa centra u hotelu. Večera. Noćenje .
5. dan ZAVOJSKO JEZERO – MANASTIR TEMSKA – VODOPAD BUKOVAČKI DO
Doručak. Polazak ka Zavojskom jezeru. Slobodno vreme na jezeru za individualne aktivnosti. Nastavak puta ka manastiru Temska. Poseta i obilazak. Šetnja od manastira do vodopada Bukovački Do, ukupne dužine oko 3 km u oba pravca. Povratak u hotel. Mogućnost korišćenja spa centra u hotelu. Večera. Noćenje
6. dan PIROT – HE VUČJE – BEOGRAD Doručak. Polazak ka hidroelektrani Vučje u istoimenom selu nedaleko od Leskovca. Poseta i obilazak. Pauza za ručak. Nastavak puta prema Beogradu. Dolazak u večernjim časovima.
Kraj programa

 

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA 

SPECIJALNA PONUDA

VAUČER

LETO
13-18 jul 2021
24-29 avgust 2021

Ana Lux Spa 4* 

34650  din

-15% do 31.12.2020

Uz koriščenja vaučera cena se dodatno umanjuje za-5000din

                                    
 

 

 

CENA  OBUHVATA:
-prevoz autobusom ili mini busom turističke klase,
– 5 noći u hotelu „Ana Lux Spa“ **** u Pirotu na bazi polupansiona (D+V, švedski sto) u 1/2 i 1/3 sobama – boravišna taksa i osiguranje
– svi izleti i obilasci navedeni u programu – sve ulaznice i karte za obilaske navedene u programu. Planovi dnevnih izleta urađeni su u saradnji sa TO Pirot.Organizator putovanja zadržava pravo promene rasporeda izleta po danima
– degustacija lokalnih proizvoda na farmi Eva – usluge lokalnih planinarskih vodiča iz TO Pirot
– usluge turističkog vodiča/pratioca grupe tokom trajanja putovanja
-troškove organizacije putovanja
CENA  NE OBUHVATA–OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA U KLUBU:  
-Individualne troškove putnika
-Boravišnu taksu i osiguranje 130 rsd po danu
POPUSTI  I DOPLATE:  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1 800 rsd.  Doplata za dodatno sedište 2000 rsd. .Doplata za izbor sedišta 1000 rsd. Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta.
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put , na rate čekovima građana -poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu.
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA: Hotel Ana Lux Spa 4* nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji, u samom centru Pirota. Kategorisan je sa 4*, sa smeštajnim kapacitetom od 55 soba. Svaka soba poseduje mini bar, sef, LCD TV, wifi i klimu. Hotel raspolaže sa tri sale za usluživanje hrane i pića, a gosti imaju mogućnost korišćenja bogatog sadržaja spa centra i teretane 
 

OPŠTE NAPOMENE

 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati . Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator  zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator  nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom  i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, 
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom , kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu , nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     
 • Za pomoć na skijaškoj stazi, ili u bilo kojoj situaciji vezanoj za kretanje, boravak i opasnosti u planini, obratite se spasiocima Gorske službe spasavanja Srbije: +381 62 464646

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ZA REALIZACIJU  PROGRAMA POLAZAK CE BITI OTKAZAN ILI POMEREN
 

 

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno