OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE I AGENTE -COVID 19 - Shodno Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020. god

CENA: / / SPECIJALNA PONUDA: /


preuzmite program putovanja (pdf)

Bike&Travel doo-ogranak Travel Klub
07.05.2020.

Attn: Putnicima, Agentima

Predmet: ODLUKA U VEZI COVID-19

Poštovani ,

Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020.g. usled izmenjenih okolnosti, otkazuju se.  Za sva putovanja koja su otkazana ili nisu realizovana usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno  Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god  uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.).
Sva sporna pitanja  u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće u skladu sa gore pomenutom Uredbom usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije ( Službeni glasnik RS br. 63/2020), te vas ovim putem obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe.  
U toku su pripreme za početak rada naše agencije, koje podrazumevaju kontakte sa nadležnim organima, u cilju obezbedjenja propisanih uslova za obavljanje delatnosti, radi zaštite naših putnika i zaposlenih, komunikaciju sa našim ino partnerima i posredničkim agencijama, radi prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak naše delatnosti,dok očekujemo će TRAVEL KLUB , sa strankama početi da radi dana 25.05.2020.  O radnom vremenu ćete biti naknadno obavešteni, uz napomenu da smo u obavezi poštovati  preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Shodno tome, preporučujemo da se nakon 18.05.2020. godine u vezi svega informišete elektronskim  putem preko e-mail adrese travelklubsrbija@gmail.com, dok će nakon 25.05.2020. godine biti aktivan i naš fiksni telefon: 011/3281 947

O proceduri i uslovima neposrednog pristupa u našu poslovnicu, merama zaštite i obaveznim uslovima, broju lica koji mogu pristupiti i sl. bićete naknadno obavešteni.

Zahvaljujemo na razumevanju.

TA Travel Klub  

 

 

Bike&Travel doo-ogranak Travel Klub
07.05.2020.

Attn: Putnicima, Agentima

Predmet: ODLUKA U VEZI COVID-19

Poštovani ,

Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020.g. usled izmenjenih okolnosti, otkazuju se.  Za sva putovanja koja su otkazana ili nisu realizovana usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno  Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god  uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.).
Sva sporna pitanja  u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće u skladu sa gore pomenutom Uredbom usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije ( Službeni glasnik RS br. 63/2020), te vas ovim putem obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe.  
U toku su pripreme za početak rada naše agencije, koje podrazumevaju kontakte sa nadležnim organima, u cilju obezbedjenja propisanih uslova za obavljanje delatnosti, radi zaštite naših putnika i zaposlenih, komunikaciju sa našim ino partnerima i posredničkim agencijama, radi prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak naše delatnosti,dok očekujemo će TRAVEL KLUB , sa strankama početi da radi dana 25.05.2020.  O radnom vremenu ćete biti naknadno obavešteni, uz napomenu da smo u obavezi poštovati  preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Shodno tome, preporučujemo da se nakon 18.05.2020. godine u vezi svega informišete elektronskim  putem preko e-mail adrese travelklubsrbija@gmail.com, dok će nakon 25.05.2020. godine biti aktivan i naš fiksni telefon: 011/3281 947

O proceduri i uslovima neposrednog pristupa u našu poslovnicu, merama zaštite i obaveznim uslovima, broju lica koji mogu pristupiti i sl. bićete naknadno obavešteni.

Zahvaljujemo na razumevanju.

TA Travel Klub  

 

Bike&Travel doo-ogranak Travel Klub
07.05.2020.

Attn: Putnicima, Agentima

Predmet: ODLUKA U VEZI COVID-19

Poštovani ,

Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020.g. usled izmenjenih okolnosti, otkazuju se.  Za sva putovanja koja su otkazana ili nisu realizovana usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno  Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god  uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.).
Sva sporna pitanja  u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće u skladu sa gore pomenutom Uredbom usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije ( Službeni glasnik RS br. 63/2020), te vas ovim putem obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe.  
U toku su pripreme za početak rada naše agencije, koje podrazumevaju kontakte sa nadležnim organima, u cilju obezbedjenja propisanih uslova za obavljanje delatnosti, radi zaštite naših putnika i zaposlenih, komunikaciju sa našim ino partnerima i posredničkim agencijama, radi prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak naše delatnosti,dok očekujemo će TRAVEL KLUB , sa strankama početi da radi dana 25.05.2020.  O radnom vremenu ćete biti naknadno obavešteni, uz napomenu da smo u obavezi poštovati  preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Shodno tome, preporučujemo da se nakon 18.05.2020. godine u vezi svega informišete elektronskim  putem preko e-mail adrese travelklubsrbija@gmail.com, dok će nakon 25.05.2020. godine biti aktivan i naš fiksni telefon: 011/3281 947

O proceduri i uslovima neposrednog pristupa u našu poslovnicu, merama zaštite i obaveznim uslovima, broju lica koji mogu pristupiti i sl. bićete naknadno obavešteni.

Zahvaljujemo na razumevanju.

TA Travel Klub  

 

Bike&Travel doo-ogranak Travel Klub
07.05.2020.

Attn: Putnicima, Agentima

Predmet: ODLUKA U VEZI COVID-19

Poštovani ,

Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020.g. usled izmenjenih okolnosti, otkazuju se.  Za sva putovanja koja su otkazana ili nisu realizovana usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno  Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god  uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.).
Sva sporna pitanja  u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće u skladu sa gore pomenutom Uredbom usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije ( Službeni glasnik RS br. 63/2020), te vas ovim putem obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe.  
U toku su pripreme za početak rada naše agencije, koje podrazumevaju kontakte sa nadležnim organima, u cilju obezbedjenja propisanih uslova za obavljanje delatnosti, radi zaštite naših putnika i zaposlenih, komunikaciju sa našim ino partnerima i posredničkim agencijama, radi prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak naše delatnosti,dok očekujemo će TRAVEL KLUB , sa strankama početi da radi dana 25.05.2020.  O radnom vremenu ćete biti naknadno obavešteni, uz napomenu da smo u obavezi poštovati  preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Shodno tome, preporučujemo da se nakon 18.05.2020. godine u vezi svega informišete elektronskim  putem preko e-mail adrese travelklubsrbija@gmail.com, dok će nakon 25.05.2020. godine biti aktivan i naš fiksni telefon: 011/3281 947

O proceduri i uslovima neposrednog pristupa u našu poslovnicu, merama zaštite i obaveznim uslovima, broju lica koji mogu pristupiti i sl. bićete naknadno obavešteni.

Zahvaljujemo na razumevanju.

TA Travel Klub  

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno