Plitvička jezera, NP UNA, Drvar Titova Pećina -Bihac- Aduna 3* PRVI MAJ 2020 - 1-3 maj 2020 /2 NOĆI /bus-DNEVNA VOŽNJA

CENA: 119€ / SPECIJALNA PONUDA: 99€ do 20.3.


preuzmite program putovanja (pdf)

Nacionalni park Plitvička Jezera 1979. godine upisan je u UNESCO-ov ˝Popis svetske baštine˝ (među prvima u svetu), a nacionalnim parkom proglašen je 1949. godine.  Nacionalni se park prostire na području od 29482 hektara, od čega na šume otpada 22308, vode 217, a na travnjake sa seoskim prostorima 6957 hektara. Sastoji se od 16 jezera koja se stepenasto prelivaju i silaze jedno u drugo u nizu od 5460 m vazdušne linije, a smeštena su na području između Male Kapele i Plješevice u Lici. Ovaj celi kraj na nekim kartama se još uvijek naziva Vražji vrt, zbog svojeg položaja i istorije.. Legenda kaže da su Plitvička jezera nastala nakon velike suše. Ljudi, životinje i bilje, čeznuli su za kapljicom vode. Narod se dugo molio i molio, dok se u dolini nije pojavila Crna Kraljica sa svojom veličanstvenom pratnjom; ona se smilovala narodu i uz jak vjetar i grmljavinu na zemlju je konačno pala kiša. Padala je tako dugo, dok razina vode nije narasla dovoljno, da oformi jezera.

Među raznolikom faunom najzanimljiviji su stalni stanovnici medvjed i vuk. Na tome području registroano  je više od 120 vrsta ptica, od kojih se oko 70 ovdje stalno gnijezdi. U Parku ima srna, divljih svinja, divljih mačaka, a u vodama pastrva. Lov, ribolov i kupanje u jezerima nisu dozvoljeni. Svojim brojnim i raznovrsnim sadržajima Nacionalni park Plitvice nudi vrhunske estetske užitke, ali i bogatu pouku.

Područje Nacionalnog parka Una se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području Grada Bihaća i pripada Unsko-koranskoj zaravni, a obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine planina Plješevice, Grmeča i Osječenice. Nacionalni park Una se prostire dolinom gornjeg toka rijeke Une kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu.

Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu celinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupne krajobrazne i biološke raznolikosti. Vizija zaštite Une na području proglašenog Nacionalnog parka stvarala se kroz desetljeća, kao odgovor lokalnog stanovništva, koje je oduvijek bilo svjesno vrijednosti prostora u kojem živi, na prijetnje narušavanju njegovih temeljnih prirodnih osobitosti. Reka Una spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i očuvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote, bogate kulturno-povijesne baštine i lokalnog stanovništva svjesnog vrijednosti prostora u kojem živi. Očuvanje i zaštita svih ovih vrijednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva kao što su ribolov, lov, šumarstvo i poljoprivreda. Isto vrijedi i za uvođenje novih djelatnosti kao što su turizam, rekreacija, edukacija i znanstvena istraživanja, kojima lokalno stanovništvo dobija uvjete za kvalitetan život i razvoj u skladu s prirodom.

 

 

 

Program putovanja:                                                                  3 dana / 2 noći/ autobusom
                                                                                                                                           DNEVNA VOŽNJA

 

1.dan – BEOGRAD - BIHAĆ 
Sastanak putnika ispred agencije , Strahinjica bana 2 u 5.30 h. Polazak iz Beograda  u 6.h. Vožnja auto putem do graničnog prelaza Batrovci. Kraća pauza zbog obavljanja graničnih formalnosti. Nastavak vožnje hrvatskim delom auto puta do Novske. Skretanje ka graničnom prelasku Kostajnica. Ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Vožnja dolinom reke Une prema Bihaću. Po dolasu u Bihac obilazak znamenitosti u pratnji vodiča (džamija Fethija, Kapetanova kula, crkva Sv. Antuna, Turbe...). Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Fakultativni odlazak u neki od nacionalnih restorana na reci Uni na večeru (meni: unska pastrmka na žaru sa prilogom). Nocenje.
2. dan - Nedelja: BIHAĆ - PLITVIČKA JEZERA
Doručak. Posle doručka fakultativni izlet na Plitvička jezera. Obilazak parka – šetnja obeleženim stazama do slapova i bukova Korane. Celodnevni boravak na Plitvicama. Odmor za osveženje uz jezero. Vožnja brodom po jezeru i elektro vozom kroz park. Povratak za Bihac. Nocenje. 
3. dan- NP UNA (MARTIN BROD )–DRVAR (TITOVA PECINA) BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela . Fakultativni izlet do Nacionalnog parka Una,. Ulazak  u Nacionalni park UNA. Odlazak do Martin Broda. U strasnom zagrljaju dve rieke, na ušću Unca u Unu, ljubomorno čuva svoje čari neponovljiva i vekovima nedirnuta prirodna lepota. U ovom mestu se nalazi najveći kompleks slapova u Nacionalnom parku „Una“. Nastavak put ka Drvaru i obilazak Titove pećine koja podseca na antifašističku borbu I herojske dane partizana.  U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd . Dolazak u Beograd oko ponoci.
Kraj usluga

 

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA* (ograničen broj soba)

 01.05-03.05.2020

3*

             119€

                 99€

29.05-31.05.2020

3*

             119€

                 99€

                                  UPLAĆUJE PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu  (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • smeštaj u hotelu  3* u Bihaću na bazi 2 noćenja s doručkom
 • usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe
 • troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika
 • fakultativne izlete (obavezna rezervacija u agenciji prilikom prijave): OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI: 
  - izlet na Plitvička jezera sa ulaznicom 35€ 
  - izlet u NP Una i Drvar –Titova pecina sa ulaznicama -20€ po osobi 
  - vecera u nacionalnom restoranu na Uni -12€
  - putno zdravstveno osiguranje
  - individualne troškove putnika

NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
POPUSTI  I DOPLATE:  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1 50€. Doplata za dodatno sedište 60€ .Doplata za izbor sedišta 15€. Boravisna taksa plaća se na recepciji hotela  oko 3,00 KM ili 1,55€ po osobi po danu

VAŽNA NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije TRAVEL KLUB  odvijaju se iz centra Beograda, ispred agencije kod Kalemegdana ili sa parkinga ispred SC Milan Gale Muškatirovič (bivši 25 maj). Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

parking kod radničkog univerziteta

25 EUR-min 10 pax

NOVI SAD

parking kod železničke stanice

15 EUR min 10 pax

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : dinarski po srenjem kursu narodne banke , 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put ,platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD na rate čekovima,40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu  
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA: HUT ADUNA ( Park ili Ada 3*) Hotel Park raspolaže sa 20 jednokrevetnih i 44 dvokrevetne sobe koje su izuzetno prostrane i luksuzno opremljene: francuski ležaj, TV SAT, lokalna televizija, telefon sa direktnim biranjem, mini bar, SOS poziv, protupožarni sistem. Sve sobe ,sale i restorani su prevriveni besplatnim WiFi signalom. Tačan naziv hotela biće objavljen na web stranici agencije : www.travelklub.rs najkasnije 7 dana pre puta.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Turističke Asocijacije Bosne i Hercegovine.Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.travelklub.rs. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj )

OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na  usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) Svaki komad prtljaga mora biti obeležen obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnik za putovanje u BiH i Hrvatsku  mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseci od dana završetka putovanja.:

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVEL KLUB

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

ORGANIZATOR PUTOVANJA BIKE&TRAVEL doo-OGRANAK TRAVEL KLUB
 LICENCA 248/2020 
Cenovnik br. 1 od 1.2. 2020.

 

 

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno